Termeni si conditii

Înainte de a utiliza această pagină web, vă invităm să parcurgeți, în întregime, termenii și condițiile de utilizare prezentați în continuare.

Folosirea acestui site platformă (vizitare, înregistrare, logare, solicitare de oferte, cumpărare) implică acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor de utilizare a acestuia.

În cazul în care, NU sunteți de acord cu aceștia sau aveţi alte opinii, vă rugăm să încetați utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului!

Platforma nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani. Prin utilizarea acesteia declarați că, aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.

SC. EXA BROKER DE ASIGURARE SRL., denumită în continuare generic și EXA Broker , deține drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site.

EXA Broker nu va închiria sau vinde baza de date unor terțe părți.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă, a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris al EXA Broker.

EXA Broker nu garantează că informațiile care apar pe acest site nu conțin erori, cu toate că depune toate eforturile pentru a transmite informații actualizate și exacte. Orice persoană care dorește să se informeze și / sau să achiziționeze unul din serviciile sau produsele prezentate pe site, este rugată să contacteze EXA Broker pentru a afla mai multe detalii legate de disponibilitate, condiții contractuale, taxe, tarife, comisioane etc.

Nicio informație de pe acest site – referitoare la EXA Broker, NU TREBUIE SĂ FIE CONSIDERATĂ OFERTA !

 

Acest site NU CONȚINE SFATURI SAU RECOMANDĂRI cu privire la luarea unei decizii, oricare ar fi aceasta. Astfel EXA Broker nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului.

EXA Broker nu poate fi făcută responsabilă legal pentru niciun fel de daune, pagube sau pierderi produse utilizatorului site-ului, cauzate de informații eronate. Informațiile se pot modifica în orice moment și nu se poate acorda nicio garanție cu privire la acuratețea, caracterul complet sau actual al informațiilor furnizate.

EXA Broker nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul propriu.

EXA Broker își rezervă dreptul de a modifica conținutul și / sau structura site-ului, în orice moment și fără nicio informare prealabilă. Astfel, putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii și de asemenea, putem elimina oricând elemente din conținutul acestora, pe măsură ce îmbunătățim sau adăugăm funcționalități noi platformei.

EXA Broker îşi rezervă dreptul de a aduce amendamente şi de a modifica termenii și condițiile în mod periodic. Modificările aduse vor deveni efective imediat după ce au fost postate, nu se vor aplica retroactiv și de asemenea, nu implică nicio informare prealabilă a consumatorului.

Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză al traficului deținut de Google Inc. și implicit cookies. Categorii de cookies folosite: de performanță a site-ului, de analiză a vizitatorilor, de retargeting și publicitate. Aceste cookies nu colectează date cu caracter personal și nu identifică personal vizitatorii site-ului, ci sunt folosite pentru a vă putea oferi conținut adaptat preferințelor dvs. pe parcursul navigării pe internet. Dacă doriți să aflați mai multe despre cum funcționează cookies în relație cu publicitatea online, vă rugăm consultați site-ul http://www.youronlinechoices.com/ro/. Pentru vizualizarea Google Analytics “Terms of Service”, vă rugăm să accesati linkul http://www.google.com/analytics/tos.html

La secțiunea Protecția datelor puteți consulta pe larg politica de cookie.

 

În momentul în care doriți să transmiteți un mesaj sau o cerere de ofertă on-line pe acest site, vi se vor solicita date de contact, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: numele, compania, numărul de telefon / fax, adresa de e-mail.

Atunci când este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal și nu există niciun temei legal pentru o astfel de prelucrare, solicităm întotdeauna acordul / consimțământul persoanei vizate.

Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

Pentru o informare corectă și completă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați secțiunea de pe site Protectia datelor.

EXA Broker este înscrisă în registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal sub numărul 0005303.

Dacă nu sunteţi de acord cu politica de prelucrare a datelor personale, NU utilizaţi website-ul nostru sau NU ne furnizaţi datele dvs. personale!

Cine suntem noi?

Prezentele servicii vă sunt oferite de către EXA Broker, companie de brokeraj, intermediar principal pe piața distribuției de asigurări, autorizată să intermedieze produsele de asigurare (polițe de asigurare) ale societăților de asigurare partenere, fiind înregistrată și autorizată de către Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (Autoritatea de Supraveghere Financiara - ASF) sub numărul RBK-342/10.04.2006. 

Sediul social: Oradea, Strada Evreilor Deportati, nr. 4A, Bl. Prima Premium Residence, Parter, Spatiu Comercial nr.4 si 5, Judet Bihor.

Comercializarea electronică a contractelor de asigurare se realizează numai de către distribuitori autorizați, cu respectarea prevederilor legale și a normelor incidente în materie.

Polițele de asigurare sunt întocmite cu respectarea tuturor normelor și legislaţiei în vigoare și sunt emise utilizând platforma intermediarului principal EXA Broker.

Ofertele finalizate cu emiterea contractului / poliţelor de asigurare prin mijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare se înregistrează automat în software-ul de gestiune şi evidenţă al entităţilor emitente, în mod securizat prin mecanisme de asigurare a nerepudierii înregistrării.

Pentru validarea datelor furnizate de către client, utilizatorii mijloacelor electronice de comercializare a contractelor de asigurare folosesc orice mijloace de probă, aceştia având totodată obligaţia înregistrării şi stocării acestora pe o perioadă de minimum un an suplimentar faţă de perioada asigurată.

 

Validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice

 

Conform Legii comerțului electronic _ Legea 365/2002 cu modificările și completările ulterioare

„Art. 7: Validitatea, efectele juridice și proba contractelor încheiate prin mijloace electronice

(1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora.

(2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice.

(3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.”

Termeni utilizați

 

– Utilizator / Cumpărător – orice persoană interesată de această platformă site sau care accesează site-ul în scop informativ sau cu scopul realizării unei comenzi.

– Site – magazin online găzduit la adresa web exabroker.ro si subdomeniile acestuia.

– Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului, intenția sa de a achiziționa bunuri / servicii de pe site.

– Cont de utilizator – reprezintă contul de înregistrare creat de utilizator pe acest site.

– Companie de brokeraj (broker de asigurare) – intermediar principal pe piața distribuției de asigurări, persoană juridică română, autorizată în condiţiile prevederilor legale.

– DNT – Formular de analiză a cerinţelor şi necesităţilor clienţilor.

– Asigurat – persoană care are un contract de asigurare încheiat cu asiguratorul.

– Asigurator – persoană juridică română autorizată în condiţiile legii, să exercite activități de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurator dintr-un stat terț, precum și sucursala unei societăți de asigurare sau a unei societăți mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizație de la autoritatea competentă a statului membru de origine.

– Asigurare – formă de protecție bazată pe un contract, prin care o persoană fizică sau juridică cedează anumite riscuri unei persoane juridice asigurator, plătind o sumă de bani numită primă de asigurare. Asiguratorul se obligă prin acest contract să plătească asiguratului despăgubiri în cazul în care evenimentele prevăzute în contract au loc.

– Condițiile de asigurare – parte integrantă a contractului de asigurare care reglementează drepturile și obligațiile fiecărei părți în contractul de asigurare, precum și modalitatea, termenul și termenii de îndeplinire a acestora.

– Calcul – calcularea valorii ofertelor de asigurare în baza datelor oferite de Cumpărător / Client / Utilizator.

– Formular de comandă – înseamnă documentul tipizat, afişat ca atare de către operator, care trebuie să fie completat de Utilizator în scopul comandării polițelor de asigurare.

– Furnizor – înseamnă asiguratorul persoana juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condițiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor să exercite activități de asigurare.

– Informaţii necesare la înregistrare – reprezintă date cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, şi date de identificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, Codul Unic de Înregistrare, inclusiv informaţiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca şi numărul de cont bancar).

 

Contul de utilizator

 

Accesul în vederea vizualizării ofertei și efectuării unei comenzi le este permis doar utilizatorilor / cumpărătorilor care au un cont activ pe site.

Fiecare client poate avea un singur cont. Este interzisă partajarea unui cont intre mai mulți clienți.

Prin crearea și utilizarea contului, utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său. 

De asemenea, prin crearea contului și / sau utilizarea conținutului și / sau plasarea comenzilor, clientul / utilizatorul / cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc termenii și condițiile site-ului, în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul site-ului, existentă la data creării contului și / sau utilizării conținutului și / sau la data plasării comenzii.

Pentru motive de securitate a tranzacțiilor utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate.

Clientul confirmă că toate datele furnizate de client, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

 

Reglementări legale aplicabile

 

Legea 132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.

Norma ASF 20 din 2017 privind asigurările auto din România, actualizată 2020. 

Ghidul RCA publicat de ASF.

 

Politica de vânzare online

Accesul în vederea efectuarii unei comenzii îi este permis oricărui utilizator / cumpărător.

Pentru motive justificate EXA Broker își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorului în vederea efectuării unei comenzi, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității acestuia pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel EXA Broker. În oricare dintre aceste cazuri, utilizatorul / cumpărătorul se poate adresa direct EXA Broker, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta, inclusiv prin suport online (chat) sau prin adresele menționate la secțiunea Contact din prezentul site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Cum comand?

 

Utilizatorul / cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea polițelor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda, efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres.

Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și reale la data plasării comenzii.

Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte în mod expres că vânzătorul sau un împuternicit al acestuia poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil agreat de vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului și numai în scopul onorării comenzii plasate.

Pentru contractele de asigurare de tip RCA, utilizatorul confirmă că datele și informațiile introduse sunt conforme cu cele din certificatul de înmatriculare, precum și faptul că persoana menționată în formularul de comandă este proprietarul autovehiculului.

Totodată și pentru celelalte tipuri de polițe comercializate prin intermediul prezentei platforme, utilizatorul garantează faptul că datele transmise și / sau introduse în cont, completate în câmpuri etc, sunt reale și conforme cu documentele necesare emiterii în mod valabil a acestor polițe.

Utilizatorul își asumă întreaga răspundere privind datele furnizate și acceptă faptul că EXA Broker nu va putea fi făcută răspunzătoare față de utilizator și / sau față de terți pentru prejudiciile de orice natură rezultate ca urmare a furnizării unor informații eronate de către utilizator, prin intermediul prezentului site.

Utilizatorul garantează și își asumă răspunderea pentru plata poliței / polițelor de asigurare comandate, în condițiile și modalitățile stipulate.

Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

Orice notificare care însoțește oferta primită de către utilizator / cumpărător, după efectuarea comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii.

Contractul de asigurare se consideră încheiat în momentul primirii de către cumpărător, prin intermediul poștei electronice, a poliței comandate și plătite.

 

Informații privind achiziționarea unei polițe RCA

 

Este necesară completarea formularului de cerere pentru ofertă.

Informațiile / datele dumneavoastră introduse sunt confidențiale și nu vor fi folosite în alte scopuri.

Generarea unei oferte nu implică nicio obligație din partea dumneavoastră.

Contractele de asigurare sunt emise de către EXA Broker, în numele companiilor de asigurare, cu respectarea tuturor prevederilor legale în materie.

Prețurile contractelor RCA sunt stabilite de către asiguratori, care își rezervă dreptul de a le modifica in orice moment, fără preaviz.

Prețurile comunicate de la asiguratori în timp real sunt aceleași, oriunde pentru clienții din România.

Oferta adresată clientului / utilizatorului este valabilă 15 zile de la momentul plasării comenzii. Polițele se emit numai după transmiterea comenzii. 

Dacă anulați comanda, oferta își pierde valabilitatea. 

Odată cu oferta, puteți consulta condițiile generale de asigurare, pentru fiecare societate de asigurare. 

Încadrarea clasei bonus-malus este atribuită automat pe baza seriei de șasiu și a CNP / CUI – lui introduse în comparatorul RCA - valoarea absolută a comisionului brut la care este îndreptățit intermediarul principal este determinată prin aplicarea procentului asupra primei de asigurare totală, acesta fiind inclus în prima finală. 

Polițele RCA emise nu se mai pot anula decât în condiții deosebite prevăzute expres de lege.

Restituirea primelor de asigurare se poate face doar în cazul în care autovehiculul se radiază sau se vinde, în baza documentelor justificative / solicitate de companiile de asigurare.

Plata poliței RCA comandate, se poate face numai prin utilizarea unui card bancar valid.

Toate polițele comandate și plătite vor fi comunicate în format electronic la adresa de e-mail cu care clientul s-a autentificat sau a notificat și sunt valabile în varianta printată de către client.

Pentru certitudinea datelor înscrise în contract ne rezervăm dreptul de a vă solicita copiile documentelor justificative pentru emiterea politelor RCA în vederea înmatricularii, ne rezervăm dreptul de a solicita documente justificative, după caz (ex.copie fișă de înmatriculare, scan factură sau copie contract vânzare-cumpărare vizate de către organul fiscal).

Conform legii, veți fi notificat de către EXA Broker, cu 30 de zile înainte de expirarea contractului RCA, împreună cu oferta atașată pentru 6 și 12 luni, la adresa de e-mail transmisă și / sau prin sms prevederile legale privind contractul de asigurare RCA – Legea 132/2017, pusă în aplicare prin norma ASF 20/2017, cu modificările și completările ulterioare.

 

Informații privind achiziționarea unei polițe TRAVEL

 • este necesară completarea formularului de cerere de ofertă.
 • Informațiile / datele dumneavoastră introduse sunt confidențiale și nu vor fi folosite în alte scopuri.
 • generarea unei oferte nu implică nicio obligație din partea dumneavoastră.
 • polițele se emit numai după transmiterea comenzii.
 • dacă anulați comanda, oferta își pierde valabilitatea.
 • contractele de asigurare sunt emise de către Exa Broker, în numele companiilor de asigurare, cu respectarea tuturor prevederilor legale în materie.
 • pentru a asigura cerințele imperative ale unor companii de asigurare, polițele de asigurare se vor putea emite numai după transmiterea documentelor justificative prin e-mail și după verificarea corectitudinii informațiilor furnizate prin formularul de comandă.
 • prețurile contractelor sunt stabilite de către asiguratori, care își rezervă dreptul de a le modifica în orice moment, fără preaviz.
 • la toate polițele emise, împreună cu acestea veți primi și condițiile generale de asigurare.
 • primirea – livrarea polițelor de asigurare se face electronic, prin e-mail (la adresa de e-mail cu care clientul s-a autentificat sau a notificat) și au forma stabilită aprobată de asigurator.

Având în vedere prevederile legale în materie, acestea sunt valabile și fără ștampilă.

 • plata se face în momentul plasării comenzii iar poliția va fi însoțită de o dovadă a acesteia.
 • plata poliței comandate, se poate face numai prin utilizarea unui card bancar valid.
 • contra cost se poate asigura livrarea fizică a poliței, oriunde în România, dacă se impune.
 • cerințe obligatorii la momentul emiterii unei polițe Travel: să vă aflați în România, starea de sănătate să fie bună la momentul încheierii contractului de asigurare / plecarea din țară.

Obligațiile părților

Vânzătorul

 

Se obligă să onoreze comenzile primite, conform termenilor și condițiilor de emitere și livrare.

Are dreptul de a solicita copiile documentelor justificative, atunci când se impune acest lucru, în scopul respectării cerințelor societăților de asigurare.

Are dreptul de a anula o comandă în cazul în care datele comunicate telefonic, e-mail sau prin trimiterea formularului de comandă, nu sunt corecte sau complete.

Are dreptul, conform legii să notifice asiguratul, prin orice formă de comunicare (telefonic / e-mail / sms) cu privire la data expirării contractului de asigurare RCA și să îi comunice oferta de reînnoire.

 

Cumpărătorul

 

Are cel puțin 18 ani împliniți.

A citit și acceptă Termenii și condițiile / Protecția datelor cu caracter personal.

A înțeles și acceptă modalitatea de comandă și de plată.

Se obligă să transmită documentele solicitate în scopul emiterii poliței de asigurare, atunci când se impune.

Își asumă faptul că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

Acceptă prima ofertată.

Și-a însușit Condițiile generale de asigurare și a înțeles ce acoperiri, sume asigurate și excluderi sunt pe polița comandată.

 

Finalizarea comenzii și plata

Toate tarifele aferente bunurilor și / sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și nu sunt purtătoare de TVA.

Primele de asigurare afișate, exprimă oferta companiilor de asigurare, conform solicitării clientului și datelor furnizate de către acesta.

Clientul / cumpărătorul plasează comanda și alege modalitatea de plată card de credit sau de debit, fiind redirecționat către pagina procesatorului de plăți agreat de EXA Broker, introduce datele de card și plătește, respectiv finalizează comanda.

Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului.

În cazul plăților online vânzătorul nu este / nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă exclusiv cumpărătorul.

Datele cardului de plată ale utilizatorului / cumpărătorului nu vor fi accesibile EXA Broker și nici nu vor fi stocate de către EXA Broker sau de către procesatorul de plăți integrat în site, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate utilizatorul /  cumpărătorul va fi informat anterior introducerii datelor.

Pentru motive de securitate a tranzacțiilor utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate.

Clientul confirmă că toate datele furnizate de client, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificari prealabile adresate cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

1.1 Neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online.

1.2 Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de EXA Broker, în cazul plății online.

1.3 Datele furnizate de către client / cumpărător pe site sunt incomplete și / sau incorecte.

Condiții de garanție și politica de returnare / modificare a polițelor. Asiguratorii care au fost autorizați să practice anumite clase de asigurări își asumă răspunderea pentru toate polițele și pentru toate erorile sau omisiunile apărute la emiterea polițelor de asigurare fie direct, fie prin intermediarii în asigurări. Se poate solicita returul / modificarea poliței de asigurare livrate doar în situația în care datele din polița livrată nu corespund cu cele introduse de client în formularul de comandă. Costurile de retur vor fi suportate de către EXA Broker. Adresa la care se returnează polițele este: Oradea, str. Evreilor Deportati, nr. 4A, Bl. Prima Premium Residence, Parter, Spatiu Comercial nr.4 si 5, Judet Bihor.

Condiții de denunțare a contractului de asigurare. 

Utilizatorul poate denunța contractul de asigurare în cazurile și în condițiile prevăzute de contractul de asigurare respectiv.

Utilizatorul are dreptul de a denunța contractele de asigurare facultativă în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului / primirea poliței și a condițiilor contractuale, fără penalități și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denunțarea unilaterală a contractelor care au ca obiect asigurările de viață.

În privința asigurărilor obligatorii prin norme legale, denunțarea sau renunțarea utilizatorului (în calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar în condițiile specificate în actele normative care reglementează respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, dacă este cazul. În cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, se aplică reglementările specifice acestei asigurări. Asigurarea obligatorie a locuinței nu poate fi denunțată / anulată, după plata primei de asigurare. În cazul în care contractul de asigurare a început să își producă efectele în perioada de notificare, prima de asigurare va fi restituită pro rata și în măsura în care nu s-au produs evenimente asigurate și / sau nu există daune avizate în baza respectivului contract / poliță de asigurare. În cazul în care s-au înregistrat daune înainte de renunțarea la contractul prevăzut în prezentul Capitol, primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare nu se mai

restituie. Solicitarea renunțării la un contract se face prin trimiterea unei cereri de anulare prinintermediul e-mailului la adresa office@exabroker.ro. Termenul de restituire a primelor de asigurare în cazul polițelor / contractelor de asigurare este de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării denunțării de către utilizator.

 

Legea aplicabilă

 

Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului cât și ale EXA Broker prevăzute prin prezentul document vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română.

Toate litigiile și / sau aspectele juridice, cele legate de drepturi şi măsuri reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, întreprinse în temeiul sau în legătură cu acest site sau serviciile operatorului, vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislația din România.

În cazul unui litigiu între utilizator şi orice alt terţ, dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că operatorul sau împuterniciții acestuia nu au nicio obligaţie de a interveni.

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste mențiuni, vă rugăm să ne contactați accesand sectiunea Contact.

 

ECHIPA EXA Broker

 

Copyright © 2022 EXA Broker. Toate drepturile rezervate.